مرور برچسب

کودک نابغه

کودک نابغه شما این نشانه ها را دارد؟!

ویژگی نوزادان باهوشکودک نابغه بهره هوشی بالایی دارد قادر است از ماه پنجم تولد خوشحالی، ناراحتی، اضطراب و استرس را بیش از ديگر نوزادان از لحن و صورت پدر و مادرش بخواند. بدین ترتیب باید مواظب باشید که درحضور این نوزادان از ابراز احساسات منفی…
ادامه مطلب ...