مرور برچسب

عوارض موبایل

استفاده کردن کودکان از موبایل | مزایا + معایب + راهکار

استفاده کردن کودکان از موبایل و تبلت چه عوارض روی آن‌ها دارد؟ آیا می‌توان زمان استفاده کردن از این تکنولوژی‌‌ها مدیریت کرد؟ از چه سنی برای کودکان موبایل بگیریم؟ آیا استفاده کردن از موبایل و تبلت برای کودکان فوایدی هم دارد؟ سرعت پیشرفت…
ادامه مطلب ...