مرور برچسب

یادگیری زبان دوم کودکان

آموزش زبان دوم به کودکان

بهترین سن آموزش زبان دوم به کودکان چه زمانی است؟ آموزش زبان دوم در کودکانی که زبان مادری، زبان غالب شهر یا کشور آن‌ها نیست، چگونه باید باشد؟ کسانی که زبان مادری، زبان غالب شهر یا کشور آنهاست بهتر است از چه زمانی آموزش زبان به کودک خود را…
ادامه مطلب ...