مرور برچسب

تقویت سیستم ایمنی

سیستم ایمنی بدن کودکان

سیستم ایمنی بدن چیست؟ سیستم ایمنی بدن مجموعه ای پیچیده از سلول ها و پروتئین هاست که به بدن کمک می کند بین سلول های سالم بدن و عوامل خارجی یا داخلی بیماری زا تمایز قائل شده و از بدن در مقابل عوامل بیماری زای خارجی مانند ویروس ها، باکتری…
ادامه مطلب ...