مرور برچسب

کودکان پیش دبستانی

بهترین بازی های آموزشی برای کودکان پیش دبستانی

بازي مهمترین فعالیت برای کودکان پیش دبستانی است که بر رشد اجتماعی، عاطفی و شناختی کودکان تاثیر دارد. طراحی بازی های خلاّق و بازی های آموزشی برای کودکان پیش دبستانی، فرصت مناسبی برای رشد خلاقیت در کودکان هستند. سال هاي پیش دبستانی (4 الی 6…
ادامه مطلب ...